سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Сколько
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НА СКОЛЬКО В НОРМЕ МОЖЕТ ОПУСКАТЬСЯ ПОЧКИ
بی پاسخНаташка Семенихина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ОПУЩЕННОЙ ПОЧКИ
بی پاسخАлена Уварова پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
С ВОСПАЛЕНИЕМ ПОЧЕК СКОЛЬКО БОЛЬНИЧНЫЙ
بی پاسخЕкатерина Комарова پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ КЕМЕРОВО
بی پاسخЕлена Пирогова پرسید ۸ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗА СКОЛЬКО МОЖНО ПОСАДИТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЯна Старцева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлина Ахметзянова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ ЕСЛИ УЖЕ ВОДЯНКА
بی پاسخМария Алексеева پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ
بی پاسخНастя Владимировна پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛизочка Устинова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ГЕПАТОЦИТОВ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛюдмила Киселёва پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ДОЛЕЙ ВЫДЕЛЯЮТ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخИринка Колмакова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ХРОМОСОМ В ПЕЧЕНИ СЫНА ЕСЛИ У ОТЦА ۴۶
بی پاسخКатя Чернова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ЧАСТЬ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ
بی پاسخЮлия Коротаева پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЖИВУТ ЛЮДИ С БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
بی پاسخДарина Пономарева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ
بی پاسخНаташа Романова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها