سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Сколько
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НА СКОЛЬКО В НОРМЕ МОЖЕТ ОПУСКАТЬСЯ ПОЧКИ
بی پاسخНаташка Семенихина پرسید ۲ سال پیش • 
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ОПУЩЕННОЙ ПОЧКИ
بی پاسخАлена Уварова پرسید ۲ سال پیش
۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
С ВОСПАЛЕНИЕМ ПОЧЕК СКОЛЬКО БОЛЬНИЧНЫЙ
بی پاسخЕкатерина Комарова پرسید ۲ سال پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ КЕМЕРОВО
بی پاسخЕлена Пирогова پرسید ۲ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗА СКОЛЬКО МОЖНО ПОСАДИТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЯна Старцева پرسید ۲ سال پیش • 
۷۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлина Ахметзянова پرسید ۲ سال پیش
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ ЕСЛИ УЖЕ ВОДЯНКА
بی پاسخМария Алексеева پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ
بی پاسخНастя Владимировна پرسید ۲ سال پیش • 
۸۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛизочка Устинова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ГЕПАТОЦИТОВ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛюдмила Киселёва پرسید ۲ سال پیش
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ДОЛЕЙ ВЫДЕЛЯЮТ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخИринка Колмакова پرسید ۲ سال پیش
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ХРОМОСОМ В ПЕЧЕНИ СЫНА ЕСЛИ У ОТЦА ۴۶
بی پاسخКатя Чернова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ЧАСТЬ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ
بی پاسخЮлия Коротаева پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЖИВУТ ЛЮДИ С БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
بی پاسخДарина Пономарева پرسید ۲ سال پیش • 
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ
بی پاسخНаташа Романова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها