سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Почему
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПОЧЕМУ ПОЧКА БОЛИТ ПОД РЕБРОМ
بی پاسخИрина Баранова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ БОЛИТ ПОЧКА СЛЕВА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЛеночка Фирсова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ КИСТА В ПЕЧЕНИ
بی پاسخНадя Лучникова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ БОБОВЫЕ ВРЕДНЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрочка Кулешова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЕЧЕНЬ ПРИ ЛЕЙКОЗЕ
بی پاسخАнна Бикмухаметова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ БОЛЬНО НАЖИМАТЬ НА ПЕЧЕНЬ
بی پاسخАнастасия Мякишева پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПЕЧЕНИ ПОЧЕМУ
بی پاسخИрина Филиппова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОФЕ ВРЕДНО ДЛЯ ПЕЧЕНИ ПОЧЕМУ
بی پاسخСветлана Жданова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ Я НЕНАВИЖУ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМарина Сафонова پرسید ۸ ماه پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПЕЧЕНЬ ЛЮБИТ ТЕПЛО
بی پاسخНастя Смирнова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ АНЕМИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ
بی پاسخСветлана Бакаева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ БОЛЕТЬ ПЕЧЕНЬ И ПОЧЕМУ
بی پاسخИрина Павлова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПРИ ПРИЕМЕ АЛКОГОЛЯ БОЛИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخВарвара Филатова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها