سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Папаверин
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПАПАВЕРИН И ДИБАЗОЛ В ОДНОМ ШПРИЦЕ МОЖНО ЛИ
بی پاسخНастя Любимая پرسید ۶ ماه پیش
۳۰۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО СМЕШИВАТЬ ПАПАВЕРИН С ДИБАЗОЛОМ
بی پاسخИрина Пономарева پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРИНИМАТЬ ОТ ДАВЛЕНИЯ ПАПАВЕРИН С ДИБАЗОЛОМ
بی پاسخЕлена Воронкова پرسید ۶ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАЗЬ ПАПАВЕРИН ДЛЯ ПОТЕНЦИИ
بی پاسخЗоя Кожевникова پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАПАВЕРИН ЛЕЧЕНИЕ ИМПОТЕНЦИИ БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
بی پاسخВиктория Нескажу پرسید ۶ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАПАВЕРИН СВЕЧИ ДЛЯ ПОТЕНЦИИ ФОРУМ
بی پاسخЛиза Соколова پرسید ۶ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАПАВЕРИН ОТ ПОТЕНЦИИ У МУЖЧИН
بی پاسخАнна Серова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАПАВЕРИН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СВЕЧИ ГЕМОРРОЕ
بی پاسخЕлена Некрасова پرسید ۶ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها