سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Онкология
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОНКОЛОГИЯ ОПЕРАЦИЯ НА ПЕЧЕНИ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ
بی پاسخНаталия Титова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ПЕЧЕНЬ ОНКОЛОГИЯ
بی پاسخЖанна Сафронова پرسید ۲ سال پیش
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОНКОЛОГИЯ ۴ СТАДИИ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخАлена Николаева پرسید ۲ سال پیش
۵۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОНКОЛОГИЯ ПРОСТАТЫ ۳ СТАДИЯ ПРОГНОЗ
بی پاسخАлиночка Скворцова پرسید ۲ سال پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЭТО ОНКОЛОГИЯ ИЛИ НЕТ
بی پاسخМария Миронова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها