سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: людей
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Скачкова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ У ЛЮДЕЙ ПРИЗНАКИ
بی پاسخЮля Агафонова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЛАЗА ЛЮДЕЙ С БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخАлёна Галкина پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИМИ ПРЕПАРАТАМИ ЛЕЧАТ ПЕЧЕНЬ У ЛЮДЕЙ
بی پاسخОксана Бредихина پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО БЫВАЮТ КАМНИ В ПОЧКАХ У ЛЮДЕЙ
بی پاسخСима Овчинникова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ЛЮДЕЙ
بی پاسخМарина Максимова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НИЗКОБЕЛКОВАЯ ДИЕТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПОЧЕК У ЛЮДЕЙ
بی پاسخСветлана Шеронова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТЫ В ПОЧКАХ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
بی پاسخДаша Попова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ РАКА АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ У СТАРЫХ ЛЮДЕЙ
بی پاسخЕкатерина Абрамова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها