سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: лучше
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДЛЯ ПОЧЕК ЧТО ЛУЧШЕ БРУСНИКА ИЛИ КЛЮКВА
بی پاسخЕлена Орлова پرسید ۸ ماه پیش • 
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛУЧШЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПЕЧЕНЬ ПРИ ДИАБЕТЕ
بی پاسخЛюдмила Вахрушева پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ЛУЧШЕ ПРОГРЕВАТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخАнечка Гулевич پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКУЮ ПЕЧЕНЬ ЛУЧШЕ ЕСТЬ ПРИ ДИЕТЕ
بی پاسخНадежда Павловская پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧИТЬ ЛУЧШЕ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخНастя Красавица پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЛУЧШЕ ОТ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛюдмила Колотова پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИМИ ПРЕПАРАТАМИ ЛУЧШЕ ОЧИСТИТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخНастя Сафонова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛИТ ПЕЧЕНЬ ЧТО ЛУЧШЕ ЕСТЬ
بی پاسخВалентина Фомина پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УРСОСАН ИЛИ ФОСФОГЛИВ ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛена Воронова پرسید ۸ ماه پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УРОЛЕСАН ИЛИ УРОХОЛУМ ЧТО ЛУЧШЕ
بی پاسخЛюдмила Полякова پرسید ۸ ماه پیش
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۹ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН ИЛИ ЦИСТОН ЧТО ЛУЧШЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخРимма Титова پرسید ۹ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЛУЧШЕ
بی پاسخЛариса Антипова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها