سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Как
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК ПРИНИМАТЬ ШИПОВНИК ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюда Красноперова پرسید ۲ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
بی پاسخАлина Галиева پرسید ۲ سال پیش
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК И КАКИМИ ЛЕКАРСТВАМИ ВЫВЕСТИ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخМарина Макарова پرسید ۲ سال پیش • 
۸۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ДАВАТЬ КАНЕФРОН ДО ЕДЫ ИЛИ ПОСЛЕ ЕДЫ
بی پاسخАнгелина Беспалова پرسید ۲ سال پیش
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ДАВАТЬ КАНЕФРОН ДО ЕДЫ ИЛИ ПОСЛЕ ЕДЫ
بی پاسخАнгелина Беспалова پرسید ۲ سال پیش
۱۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК Я ИЗБАВИЛСЯ ОТ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخЕлена Климова پرسید ۲ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАМНИ В ПОЧКАХ
بی پاسخЕкатерина Каменских پرسید ۲ سال پیش
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОФЕ КАМНИ В ПОЧКАХ КАК ВЛИЯЕТ
بی پاسخИра Громова پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ОТЛИЧИТЬ БОЛЬ ПОЧЕК ОТ СПИНЫ
بی پاسخЛеночка Токарева پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК КАК ДОЛГО
بی پاسخЕлена Борисова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫГЛЯДИТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ПОЧКИ
بی پاسخНаташа Ефремова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПОЧКАХ КАК УБРАТЬ
بی پاسخВиолетта Орлова پرسید ۲ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК В ПОЧКАХ КАК ДОЛГО ОТХОДИТ
بی پاسخСветлана Нескажу پرسید ۲ سال پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ
بی پاسخЯна Попова پرسید ۲ سال پیش
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها