پیش_فروش

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت ۲

در نوشته قبل گفتیم قیمت گذاری سهم مالک( اورده ) بسیار مهم است و متاسفانه برخی از سازندگان از این مورد سواستفاده می کنند فرض کنید […]