وکیل رسمی

۱۹ مهر ۱۳۹۷

چگونه به وکیل اعتماد کنیم

ممتاسفانه بسیار مشاهده میشود که اشخاصی خود را به عنوان وکیل معرفی و پس گرفتن پروده مردم و اخذ مبالغ هنگفت نه تنها پرونده را به […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۸

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت ۱

      با توجه به گسترش ساخت و ساز یکی از قراردادهایی که امروزه بسیار استفاده میشود قرارداد مشارکت ساخت و ساز می باشد بنابراین […]
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

قانون جدید چک

ایرادات قانون سابق ۱- اطاله دادرسی بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود  یک به طول می‌انجامد و با احتساب […]