#مطهری #توهین @مجازات_توهین 3مجازات_توهین #علی_مطهری #توهین_علی_مطهری  #وکیل  #ماده_608قانون_مجازات  #مصونیت_نمایندگی

۱۴ آبان ۱۳۹۸

فیلم توهین علی مطهری {نماینده مجلس } مطهری با خود قرص ضد بارداری به دانشگاه می برد

  تنماینده مجلس تا چه اندازه می تواند فاقد شعور  باشد ؟؟؟ عل مطهری نماینده اصلاح طلب مجلسو وکیل ملت  که اتفاقا بیش ار هر کسی […]