قتل

۰۸ خرداد ۱۳۹۸

اسرار قتل همسر شهردار

  نجفی شهردار سابق تهران :مقتول مرا تهدید می کردی او می خواست اسرار مرا فاش کند   به راستی این اسرار چه بود که شهردار […]
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

مرگ در رستوران شاندیز

حادثه  در اثر سقوط مجسمه متاسفانه یکی از شهروندان به دلیل سقوط مجسمه دکوری که در رستورانی واقع در زعفرانیه قرار داده شده بود دچار اسیب […]