قتل

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

مرگ در رستوران شاندیز

حادثه  در اثر سقوط مجسمه متاسفانه یکی از شهروندان به دلیل سقوط مجسمه دکوری که در رستورانی واقع در زعفرانیه قرار داده شده بود دچار اسیب […]