#قاضی

۱۵ آذر ۱۳۹۷
چک یا سفته

قانون جدید چک و عدالت اقتصادی

پس از انتقادات زیادی که از وضعیت چک های موجود در بازار از سوی حقوقدانان و مردم گردید بالاخره این قانون اصلاح شد هرچند اظهارنظر دقیق […]