ثبت شرکت

۰۴ اسفند ۱۳۹۷

چرا باید شرکت ثبت کنیم ؟

شاید یکی از مهم‌ترین مزیت ثبت شرکت ، اعطای شخصیت حقوقی مستقل به یک کسب و کار است. این مساله مهمترین نکته در فهم حقوق کسب […]
۰۵ اسفند ۱۳۹۷

شرکت چیست ؟

یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد […]