اسرار

۰۸ خرداد ۱۳۹۸

اسرار قتل همسر شهردار

  نجفی شهردار سابق تهران :مقتول مرا تهدید می کردی او می خواست اسرار مرا فاش کند   به راستی این اسرار چه بود که شهردار […]