سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Что
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЯГКИЕ КАМНИ В ПОЧКАХ ЧТО ТАКОЕ
بی پاسخИришка Карпова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИУРЕТИЧЕСКОЕ УЗИ ПОЧЕК ЧТО ЭТО
بی پاسخКира Коновалова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Морозова پرسید ۲ سال پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕРГАЕТ В ПОЧКЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخАлёна Попова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ПОЧЕК ЧТО ЛУЧШЕ БРУСНИКА ИЛИ КЛЮКВА
بی پاسخЕлена Орлова پرسید ۲ سال پیش • 
۱۰۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЕМПЕРАТУРА И БОЛЯТ ПОЧКИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخОксана Ефремова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАРЕНХИМА ПОЧКИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ КАЛИКОПИЕЛОЭКТАЗИЯ
بی پاسخЮляшка Кукушкина پرسید ۲ سال پیش
۹۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАРЕНХИМА ПРАВОЙ ПОЧКИ ЧТО ЭТО
بی پاسخЕлена Некрасова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЧТО НАДО ЕСТЬ
بی پاسخИнесса Антонова پرسید ۲ سال پیش
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
А ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ ЗНАЮ ГДЕ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЕлена Кожевникова پرسید ۲ سال پیش
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛИПЫ В ПЕЧЕНИ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخЮлия Захарова پرسید ۲ سال پیش
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ ЧТО У ТЕБЯ ЦИРРОЗ
بی پاسخВика Семёнова پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОЛИТ В ПРАВОМ БОКУ ПЕЧЕНЬ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخНика Степаненко پرسید ۲ سال پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ УВЕЛИЧЕННОЙ ПЕЧЕНИ ЧТО ПИТЬ
بی پاسخАнюта Бархатова پرسید ۲ سال پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها