سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Что
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КЛИМАКС ЧТО ЭТО ПЕРЕВОД
بی پاسخЛина Горбунова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЕНСКИЙ КЛИМАКСЕ ЧТО ЭТО
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ТАКОЕ ОБЫЧНЫЙ КЛИМАКС
بی پاسخНаташа Тарасова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ КЛИМАКСУ
بی پاسخНюта Назарова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ТАКОЕ ТЯЖЕЛЫЙ КЛИМАКС
بی پاسخЛена Волкова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ТАКОЕ ПЕРИОД КЛИМАКСА
بی پاسخСветлана Ковалева پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ О КЛИМАКСЕ
بی پاسخДаша Иванова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЛИМАКС ПОТЕЮ СИЛЬНО ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخКатя Храмова پرسید ۵ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОНЯТЬ ЧТО НАСТУПИЛ КЛИМАКС
بی پاسخЛилия Орехова پرسید ۵ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ПИТЬ ДЛЯ СЕРДЦА ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخИрина Дмитриева پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СЕРОЗОМЕТРА В ПОСТМЕНОПАУЗЕ ЧТО
بی پاسخЕлена Рудакова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ТАКОЕ ЗГТ ПРИ РАННЕМ КЛИМАКСЕ
بی پاسخМаргарита Евдокимова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАННЕМУ КЛИМАКСУ
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ КЛИМАКСЕ ЧТО ПИТЬ
بی پاسخАня Некрасова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАСТЕТ ВЕС ПРИ КЛИМАКСЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخДиана Розова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها