سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: чтобы
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЗАГОВОРИТЬ ПЕЧЕНЬ ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛА
بی پاسخЕвгения Бородина پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخТаня Фетисова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНАЛИЗЫ НЕОБХОДИМО СДАТЬ ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ПОЧКИ
بی پاسخИрина Литвинова پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНАЛИЗЫ СДАТЬ ЧТОБЫ УЗНАТЬ КАК РАБОТАЮТ ПОЧКИ
بی پاسخЛиза Павлова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТРАВЫ ЧТОБЫ ПОЧИСТИТЬ ПОЧКИ
بی پاسخИрина Никулина پرسید ۹ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ НУЖНО СДАТЬ ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМария Маркова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ПЕЧЕНЬ КАКОЙ КРОВИ НУЖНО СДАТЬ
بی پاسخАнютка Николаева پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАТОМА НА ПЕЧЕНИ ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ РАССОСАЛАСЬ
بی پاسخЛера Петрова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها