سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: хирургическая
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМарина Тугушева پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПАРАЗИТАХ
بی پاسخТанюха Гришина پرسید ۶ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخСветлана Сергеева پرسید ۶ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ТАКОЕ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
بی پاسخАлина Горбунова پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها