سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: фиброз
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗ
بی پاسخМария Фокина پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК НА УЗИ ВЫГЛЯДИТ ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Борисенко پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ИСПРАВИТЬ
بی پاسخМария Лазарева پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
بی پاسخЛариса Фомичева پرسید ۹ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧИТСЯ ЛИ ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ФОРУМ
بی پاسخДиана Ушакова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Евсеева پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ۳ СТЕПЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ
بی پاسخОля Киреева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ۴ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ С ПРОГНОЗ
بی پاسخСветлана Миронова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ۳ СТЕПЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ В ПРОГНОЗ
بی پاسخАлина Хасанова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УПЛОТНЕНИЯ В ПРОСТАТЕ ФИБРОЗ
بی پاسخЕлена Ефремова پرسید ۸ ماه پیش • 
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ НА ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ КАК ДЕЛАЮТ
بی پاسخЕлена Фомина پرسید ۸ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПРОСТАТЫ СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ У МУЖЧИН ПОСЛЕ ۵۰ ЛЕТ
بی پاسخКристина Полякова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПРОСТАТЫ ЛЕЧЕНИЕ ЛУКОМ
بی پاسخИрина Петрова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА УПЛОТНЕНИЕ ФИБРОЗ
بی پاسخИрина Новикова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГОВЫЙ ФИБРОЗ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
بی پاسخКатя Кондрашова پرسید ۸ ماه پیش
۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها