سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: фиброз
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗ
بی پاسخМария Фокина پرسید ۲ سال پیش • 
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК НА УЗИ ВЫГЛЯДИТ ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Борисенко پرسید ۲ سال پیش • 
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ИСПРАВИТЬ
بی پاسخМария Лазарева پرسید ۲ سال پیش • 
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
بی پاسخЛариса Фомичева پرسید ۲ سال پیش
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧИТСЯ ЛИ ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ФОРУМ
بی پاسخДиана Ушакова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Евсеева پرسید ۲ سال پیش
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ۳ СТЕПЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ
بی پاسخОля Киреева پرسید ۲ سال پیش • 
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ۴ СТЕПЕНИ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ С ПРОГНОЗ
بی پاسخСветлана Миронова پرسید ۲ سال پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ ۳ СТЕПЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ В ПРОГНОЗ
بی پاسخАлина Хасанова پرسید ۲ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УПЛОТНЕНИЯ В ПРОСТАТЕ ФИБРОЗ
بی پاسخЕлена Ефремова پرسید ۲ سال پیش • 
۹۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ НА ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ КАК ДЕЛАЮТ
بی پاسخЕлена Фомина پرسید ۲ سال پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПРОСТАТЫ СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ У МУЖЧИН ПОСЛЕ ۵۰ ЛЕТ
بی پاسخКристина Полякова پرسید ۲ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОЗ ПРОСТАТЫ ЛЕЧЕНИЕ ЛУКОМ
بی پاسخИрина Петрова پرسید ۲ سال پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА УПЛОТНЕНИЕ ФИБРОЗ
بی پاسخИрина Новикова پرسید ۲ سال پیش
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГОВЫЙ ФИБРОЗ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
بی پاسخКатя Кондрашова پرسید ۲ سال پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها