سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: уши
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖЕТ ЗАКЛАДЫВАТЬ УШИ ОТ ПЕЧЕНИ
بی پاسخНюта Кунгурова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПСОРИАЗ ОСЛОЖНЕНИЯ НА УШИ
بی پاسخМария Полякова پرسید ۶ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ КАКОМ ДАВЛЕНИИ ЗАКЛАДЫВАЕТ УШИ И ШУМ
بی پاسخАнна Новикова پرسید ۶ ماه پیش
۶۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ПРОКОЛОТЬ УШИ МОЖЕТ ЛИ УПАСТЬ ЗРЕНИЕ
بی پاسخФаина Петухова پرسید ۶ ماه پیش • 
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها