سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: узла
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЛЕЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА ОТЗЫВЫ
بی پاسخКарина Алексеева پرسید ۷ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТРОМБОЗ ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА МАЗИ
بی پاسخЛиля Салимгареева پرسید ۷ ماه پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА ВНУТРЕННЕГО ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА
بی پاسخРаиса Кулешова پرسید ۷ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ НАРУЖНОГО ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА
بی پاسخИрина Петренко پرسید ۷ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ ИЗ НАРУЖНОГО ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА ФОРУМ
بی پاسخНадежда Захарова پرسید ۷ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛИГИРОВАНИЕ ОДНОГО ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА ЭТО
بی پاسخРоза Иванова پرسید ۷ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ГЕМОРРОЙНОГО УЗЛА
بی پاسخАлёна Козлова پرسید ۷ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОЩЬ ПРИ ВЫПАДЕНИИ ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА
بی پاسخНаташа Любимова پرسید ۷ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТРОМБОЗ И НЕКРОЗ ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА
بی پاسخЕлена Ярославцева پرسید ۷ ماه پیش
۸۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛЕНИЕ ТРОМБОЗА ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА СУРГИТРОНОМ
بی پاسخАлена Волкова پرسید ۷ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО УЗЛА
بی پاسخМаша Ефимова پرسید ۷ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها