سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Узи
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПОЧКИ УЗИ НА ПОЛНЫЙ МОЧЕВОЙ
بی پاسخЕкатерина Новичкова پرسید ۸ ماه پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОЙТИ УЗИ ПОЧЕК В БАРНАУЛЕ
بی پاسخМарина Ким پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИУРЕТИЧЕСКОЕ УЗИ ПОЧЕК ЧТО ЭТО
بی پاسخКира Коновалова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЧЕК ПО УЗИ
بی پاسخЛилия Фахрисламова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخВика Губарева پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СДЕЛАТЬ УЗИ ПОЧЕК В ИВАНОВО
بی پاسخЭмма Потапова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ КОГДА ИДЕШЬ НА УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخЕкатерина Рощина پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ПОЧЕК НА СНИМКАХ УЗИ
بی پاسخЕлена Горбунова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ КОГДА ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Рябова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК В КАЗАНИ БИОМЕД
بی پاسخКатерина Бубнова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ НА УЗИ ОДНОРОДНАЯ
بی پاسخВалентина Красивая پرسید ۸ ماه پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СДЕЛАТЬ УЗИ ПЕЧЕНИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ
بی پاسخНина Смирнова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЧАСТО НАДО ДЕЛАТЬ УЗИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخПолина Рябцева پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
بی پاسخИрина Чернова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ НА УЗИ
بی پاسخКатерина Кулакова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها