سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: удалить
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК УДАЛИТЬ МАЛЕНЬКИЙ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ
بی پاسخЛена Голубева پرسید ۸ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ УДАЛИТЬ КАМНИ ИЗ ПОЧЕК НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخКристина Бородина پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛИТЬ КАМНИ ИЗ ПОЧЕК В КАЛУГЕ
بی پاسخЮлия Обухова پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УДАЛИТЬ МНОГОКАМЕРНУЮ КИСТУ НА ПОЧКЕ
بی پاسخЕлизавета Долгова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ УДАЛИТЬ ПОЧКУ В ۸۰ ЛЕТ
بی پاسخЛилия Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ УДАЛИТЬ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ В ПЕНЗЕ
بی پاسخЮлия Комарова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ УДАЛИТЬ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ В ПЕНЗЕ
بی پاسخЮлия Комарова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЕСЛИ УДАЛИТЬ ЧАСТЬ
بی پاسخАнастасия Коновалова پرسید ۸ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УДАЛИТЬ КАЛЬЦИФИКАТЫ В ПРОСТАТЕ
بی پاسخЕкатерина Лескова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ПРОСТАТЕ КАК УДАЛИТЬ
بی پاسخОксана Юшкова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ УДАЛИТЬ КАМЕНЬ В ПРОСТАТЕ
بی پاسخЯна Конева پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УДАЛИТЬ КАМНИ В ПРОСТАТЕ
بی پاسخАнна Смирнова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها