سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: увидеть
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖНО УВИДЕТЬ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Кузина پرسید ۲ سال پیش
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ НА УЗИ УВИДЕТЬ РАК ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕвгения Ленина پرسید ۲ سال پیش • 
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ НА УЗИ УВИДЕТЬ МЕТАСТАЗЫ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Кожемякина پرسید ۲ سال پیش
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها