سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: ткани
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМаша Кулакова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИФФУЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخАнжелика Костина پرسید ۸ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УПЛОТНЕНИЕ ПОЧКИ ЗА СЧЕТ РУБЦОВОЙ ТКАНИ
بی پاسخНаташа Тарасова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗ КАКОЙ ТКАНИ СОСТОИТ ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА
بی پاسخМаргарита Петрова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها