سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: тепло
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПОЧЕМУ ПЕЧЕНЬ ЛЮБИТ ТЕПЛО
بی پاسخНастя Смирнова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЦИСТИТ ХОЛОД ИЛИ ТЕПЛО
بی پاسخДинара Медведева پرسید ۶ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМОРРОЙ ЛЮБИТ ХОЛОД ИЛИ ТЕПЛО
بی پاسخКристина Козлова پرسید ۶ ماه پیش • 
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها