سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: тела
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОТ ТЕЛА ПАХНЕТ ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخЮлия Борисова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АУТОИММУННЫХ ТЕЛ ТЕЛА В ПЕЧЕНИ
بی پاسخМарина Николаева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СУХАЯ КОЖА ТЕЛА ОТ ПЕЧЕНИ
بی پاسخТаня Попова پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЕТОНОВЫЕ ТЕЛА МОЧИ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخКатя Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧКИ ТЯНУЩИЕ БОЛИ ПРИ НАГИБАНИИ ТЕЛА
بی پاسخИнна Бондаренко پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗУД ТЕЛА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخКсения Зотова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА РАКЕ ПРОСТАТЫ
بی پاسخНастя Марченко پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها