سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: такое
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЯГКИЕ КАМНИ В ПОЧКАХ ЧТО ТАКОЕ
بی پاسخИришка Карпова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЕМПЕРАТУРА И БОЛЯТ ПОЧКИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخОксана Ефремова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАРЕНХИМА ПОЧКИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ КАЛИКОПИЕЛОЭКТАЗИЯ
بی پاسخЮляшка Кукушкина پرسید ۸ ماه پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УРОЛОГИЯ ЧТО ТАКОЕ КИСТЫ НА ПОЧКАХ
بی پاسخМариша Киселева پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПРАВОЙ ПОЧКИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخНеля Пашкова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕФРОПАТИЯ ПРИ ПОДАГРЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخАлёнка Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
Д НЕФРОПАТИЯ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخИрина Максимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ПИЕЛОЭКТАЗИИ ПРАВОЙ ПОЧКИ У ЖЕНЩИН ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخОксана Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МИКРОЛИТЫ В ПОЧКАХ ЧТО ЭТО ТАКОЕ ФОРУМ
بی پاسخЕлена Яковлева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ЛЕВОЙ ПОЧКИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخИришка Баранова پرسید ۸ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ АРТЕРИЙ ПОЧЕК ЧТО ТАКОЕ И КАК
بی پاسخМарина Фёдорова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ПОЧКИ ОПАСНО ЛИ ЭТО ЧТО ТАКОЕ
بی پاسخВиолетта Соколова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها