سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: стоит
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ОПУЩЕННОЙ ПОЧКИ
بی پاسخАлена Уварова پرسید ۹ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ КЕМЕРОВО
بی پاسخЕлена Пирогова پرسید ۹ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлина Ахметзянова پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛизочка Устинова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ЧАСТЬ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ
بی پاسخЮлия Коротаева پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ПЕЧЕНЬ ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخЭлина Котова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ЛЕЧЕНИЕ ОТ ГЕПАТИТА С В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
بی پاسخМария Родина پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ В КРАСНОЯРСКЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ УЗИ ПОЧЕК И СКОЛЬКО СТОИТ
بی پاسخВалерия Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ФУРАДОНИН В УКРАИНЕ
بی پاسخЛюдмила Токарева پرسید ۹ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ В НОВОЧЕРКАССКЕ СДЕЛАТЬ УЗИ ПОЧЕК И СКОЛЬКО СТОИТ
بی پاسخМэри Беляева پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН И ПОЧЕК
بی پاسخАнна Черникова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ЛАЗЕРНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ ПОЧЕК
بی پاسخЛюдмила Макаренко پرسید ۹ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ВЫЛЕЧИТСЯ ГЕПАТИТА
بی پاسخНаташа Аббазова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ВЫЛЕЧИТЬ ГЕПАТИТ С ۲۰۱۶
بی پاسخМария Бондарева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها