سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: стоит
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ОПУЩЕННОЙ ПОЧКИ
بی پاسخАлена Уварова پرسید ۲ سال پیش
۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ КЕМЕРОВО
بی پاسخЕлена Пирогова پرسید ۲ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлина Ахметзянова پرسید ۲ سال پیش
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛизочка Устинова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ЧАСТЬ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ
بی پاسخЮлия Коротаева پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ПЕЧЕНЬ ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخЭлина Котова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ЛЕЧЕНИЕ ОТ ГЕПАТИТА С В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
بی پاسخМария Родина پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ В КРАСНОЯРСКЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ УЗИ ПОЧЕК И СКОЛЬКО СТОИТ
بی پاسخВалерия Иванова پرسید ۲ سال پیش
۷۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ФУРАДОНИН В УКРАИНЕ
بی پاسخЛюдмила Токарева پرسید ۲ سال پیش
۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ В НОВОЧЕРКАССКЕ СДЕЛАТЬ УЗИ ПОЧЕК И СКОЛЬКО СТОИТ
بی پاسخМэри Беляева پرسید ۲ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН И ПОЧЕК
بی پاسخАнна Черникова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ЛАЗЕРНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ ПОЧЕК
بی پاسخЛюдмила Макаренко پرسید ۲ سال پیش
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ВЫЛЕЧИТСЯ ГЕПАТИТА
بی پاسخНаташа Аббазова پرسید ۲ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ВЫЛЕЧИТЬ ГЕПАТИТ С ۲۰۱۶
بی پاسخМария Бондарева پرسید ۲ سال پیش • 
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها