سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: спины
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК ОТЛИЧИТЬ БОЛЬ ПОЧЕК ОТ СПИНЫ
بی پاسخЛеночка Токарева پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПРАВАЯ СТОРОНА СПИНЫ В ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخОксана Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ МЫШЦЫ СПИНЫ В ОБЛАСТИ ПОЧЕК
بی پاسخЯнина Короткова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ОБЛАСТИ СПИНЫ И ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخСвета Прокопенко پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ ПОЧКИ У ЧЕЛОВЕКА ФОТО СО СПИНЫ КАК
بی پاسخЮлия Трофимова پرسید ۸ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها