سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: спине
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПЕЧЕНЬ УГРИ НА СПИНЕ
بی پاسخНелли Родионова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В СПИНЕ В ПОЯСНИЦЕ ПОЧКИ
بی پاسخВиктория Шевченко پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В СПИНЕ ПРИЧИНЫ В ПОЧКАХ
بی پاسخЕлена Козлова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ БОЛИ ПОЧЕК В СПИНЕ ОБЛАСТИ У МУЖЧИН
بی پاسخМаша Чернова پرسید ۹ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В ОБЛАСТИ ПРАВОЙ ПОЧКИ В СПИНЕ У ЖЕНЩИН
بی پاسخЮлия Константинова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В ПОЧКАХ СПИНЕ И ЖЕЛУДКЕ
بی پاسخЯна Павлова پرسید ۹ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В СПИНЕ В РАЙОНЕ ПОЯСНИЦЫ ПОЧКИ
بی پاسخМарина Тарасова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В СПИНЕ ИЗ ЗА ПРОСТАТИТА
بی پاسخГалина Макарова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ РАКЕ ПРОСТАТЫ СИЛЬНЫЕ БОЛИ В СПИНЕ
بی پاسخКатерина Бондаренко پرسید ۸ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها