سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: спина
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛИТ СПИНА ВЫШЕ ПОЧЕК С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
بی پاسخКарина Колесникова پرسید ۲ سال پیش
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО БОЛИТ СПИНА ПОЧКИ
بی پاسخКарина Степанова پرسید ۲ سال پیش • 
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОНЯТЬ ЧТО БОЛЯТ ПОЧКИ А НЕ СПИНА ФОРУМ
بی پاسخЛариса Орлова پرسید ۲ سال پیش • 
۸۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ БОЛЯТ ПОЧКИ ИЛИ СПИНА У МУЖЧИН
بی پاسخМария Григорян پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРОВЕРИТЬ САМОМУ ПОЧКИ БОЛЯТ ИЛИ СПИНА
بی پاسخСветлана Устинова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ НАКЛОНЕ БОЛИТ СПИНА В ОБЛАСТИ ПОЧКИ
بی پاسخЛюдмила Бондарева پرسید ۲ سال پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها