سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: спина
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛИТ СПИНА ВЫШЕ ПОЧЕК С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
بی پاسخКарина Колесникова پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО БОЛИТ СПИНА ПОЧКИ
بی پاسخКарина Степанова پرسید ۶ ماه پیش • 
۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОНЯТЬ ЧТО БОЛЯТ ПОЧКИ А НЕ СПИНА ФОРУМ
بی پاسخЛариса Орлова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ БОЛЯТ ПОЧКИ ИЛИ СПИНА У МУЖЧИН
بی پاسخМария Григорян پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРОВЕРИТЬ САМОМУ ПОЧКИ БОЛЯТ ИЛИ СПИНА
بی پاسخСветлана Устинова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ НАКЛОНЕ БОЛИТ СПИНА В ОБЛАСТИ ПОЧКИ
بی پاسخЛюдмила Бондарева پرسید ۶ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ БОЛИТ СПИНА
بی پاسخАня Абрамова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТОБЫ ПОХУДЕЛА СПИНА ОТЗЫВЫ
بی پاسخЕвгения Кошкина پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СПИНА ПОКРЫТА РОДИНКАМИ
بی پاسخКсюха Кравченко پرسید ۶ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ БОЛЕТЬ СПИНА ПРИ ЛИШНЕМ ВЕСЕ
بی پاسخВиктория Казакова پرسید ۷ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ГЕМОРРОЙ БОЛИТ ЖИВОТ И СПИНА
بی پاسخНадежда Маркова پرسید ۷ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها