سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: сексом
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ
بی پاسخГалина Максимова پرسید ۶ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАНЯТИЕ СЕКСОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ
بی پاسخЕлена Симонова پرسید ۶ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ
بی پاسخИнна Николаева پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ БЕЗ ПРОСТАТЫ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ
بی پاسخДаша Трифонова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ ПОСЛЕ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخОля Смирнова پرسید ۶ ماه پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ
بی پاسخСофия Анисимова پرسید ۶ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ЗАНИМАЕШЬСЯ СЕКСОМ ПЕНИС ПАДАЕТ
بی پاسخЕлена Наумова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕ ВОЗБУЖДАЮСЬ ПЕРЕД СЕКСОМ
بی پاسخЖанна Кузнецова پرسید ۶ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ПОСЛЕ ГЕМОРРОЯ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ
بی پاسخОля Овчинникова پرسید ۶ ماه پیش
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ГЕМОРРОЙ ЗАНИМАЯСЬ АНАЛЬНЫМ СЕКСОМ
بی پاسخКатя Дерюшева پرسید ۶ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها