سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: сама
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПОЧЕМУ ПЕЧЕНЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ САМА
بی پاسخГалина Ларионова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ САМА КАК
بی پاسخИрина Рожкова پرسید ۸ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ПИЕЛОНЕФРИТ ПРОЙТИ САМА
بی پاسخСофия Орлова پرسید ۹ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها