سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Рак
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
РАК ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ЖИВУТ ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ
بی پاسخНастя Владимировна پرسید ۱ سال پیش • 
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнастасия Гончарова پرسید ۱ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПЕЧЕНИ ۴ СТАДИИ У ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخЕкатерина Романова پرسید ۱ سال پیش • 
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ НА УЗИ УВИДЕТЬ РАК ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕвгения Ленина پرسید ۱ سال پیش • 
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧИТЬ РАК ПЕЧЕНИ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخАлена Данилова پرسید ۱ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДАЕТ ЛИ РАК ШЕЙКИ МАТКИ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЛиля Морозова پرسید ۱ سال پیش • 
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА РАК ПЕЧЕНИ КАКИЕ ПРИЗНАКИ
بی پاسخЮлия Казакова پرسید ۱ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПЕЧЕНИ ۲ СТЕПЕНИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
بی پاسخМилена Морозова پرسید ۱ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПИШУТ НА УЗИ РАК ПЕЧЕНИ
بی پاسخОля Мусаева پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ КРОВЬ ПОКАЗАТЬ РАК ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Гладкова پرسید ۱ سال پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КТО ВЫЛЕЧИЛ РАК С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخРегина Салихова پرسید ۱ سال پیش • 
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПЕЧЕНИ КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПО НАУЧНОМУ
بی پاسخОля Морозова پرسید ۱ سال پیش • 
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ РАК С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМарина Осипова پرسید ۱ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ РАК ЕСЛИ ЕСТЬ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Боброва پرسید ۱ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАК ПРАВОЙ ПОЧКИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخНеля Пашкова پرسید ۱ سال پیش
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها