سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пульсирует
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПЕЧЕНЬ КАК БУДТО ПУЛЬСИРУЕТ
بی پاسخВалентина Тимофеева پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧУВСТВУЮ КАК ПУЛЬСИРУЕТ ПРОСТАТА
بی پاسخОксана Маслова پرسید ۶ ماه پیش • 
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ГЕМОРРОЕ ПУЛЬСИРУЕТ В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ
بی پاسخЛюдмила Минаева پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۰۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها