سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: пузыре
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИЗНАКИ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ И ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخЕлена Пономарева پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТЮБАЖ ПЕЧЕНИ ПРИ КАМНЯХ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخЕвгения Смирнова پرسید ۲ سال پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВСЕ О ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخАнастасия Андреева پرسید ۲ سال پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПЕЧЕНИ И В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخАнастасия Гусарова پرسید ۲ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВО ОТ ЖЕЛЧИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ И ПЕЧЕНИ ЗАСТОЯ
بی پاسخСвета Волкова پرسید ۲ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОВООБРАЗОВАНИЯ В ПОЧКЕ И МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ
بی پاسخКатя Тагирова پرسید ۲ سال پیش • 
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ И ПОЧКАХ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخНадежда Петрова پرسید ۲ سال پیش • 
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها