سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Проблемы
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ ЗУД
بی پاسخКатюшка Смирнова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБЪЕКТИВНЫЕ СИМПТОМЫ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнна Смирнова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ МУКОВИСЦИДОЗ
بی پاسخЖанна Панкратова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخЮлия Баженова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ ОПУХЛИ ГУБЫ
بی پاسخАлександра Токарева پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ
بی پاسخЛюбочка Зотова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخАнна Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخОля Масленникова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНА ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخЛариса Хисматуллина پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخТаня Фадеева پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОНЯТЬ ЧТО У ТЕБЯ С ПЕЧЕНЬЮ ПРОБЛЕМЫ СИМПТОМЫ
بی پاسخЛена Борисова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КАКОМУ ВРАЧУ ИДТИ ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ У ЖЕНЩИН
بی پاسخКатя Вахрушева پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
بی پاسخКатя Полякова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОНЯТЬ ЧТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ У ПОДРОСТКОВ
بی پاسخВлада Косова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
بی پاسخОксана Калинина پرسید ۸ ماه پیش • 
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها