سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: при
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ МОЖНО ЛИ ПИТЬ ЯБЛОЧНЫЙ СОК
بی پاسخЯрослава Амелина پرسید ۲ سال پیش • 
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРИНИМАТЬ ШИПОВНИК ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюда Красноперова پرسید ۲ سال پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ۴۰ НЕДЕЛЕ
بی پاسخНадежда Кузнецова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СПИСОК АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЛариса Козлова پرسید ۲ سال پیش
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ БЫТЬ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخКсения Шубина پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
بی پاسخАлина Галиева پرسید ۲ سال پیش
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕШЕВЫЕ АНАЛОГИ КАНЕФРОНА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخИрина Елисеева پرسید ۲ سال پیش
۸۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۱ رای ها
САМЫЙ ХОРОШИЙ ПРЕПАРАТ ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخНастя Смирнова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЙОГА ДЛЯ ПОЧЕК ПРИ КИСТЕ
بی پاسخИрина Бабинцева پرسید ۲ سال پیش
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ГИДРОНЕФРОЗЕ ПОЧЕК
بی پاسخНастя Илюшина پرسید ۲ سال پیش
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ БОЛЕТЬ ПОЧКИ ПРИ ПРОСТУДЕ
بی پاسخЮлия Суворова پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВО ОТ ПОЧЕК ПРИ ПРОСТУДЕ
بی پاسخСанечка Фролова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Морозова پرسید ۲ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВО ПРИ БОЛЯХ ПОЧКАХ
بی پاسخМаргарита Томина پرسید ۲ سال پیش
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها