سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Причина
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОПУХЛО КОЛЕНО ПРИЧИНА ПЕЧЕНЬ
بی پاسخКристина Исмагилова پرسید ۹ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНА ПЕЧЕНИ В КРОВИ
بی پاسخЕлена Романова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕКРОЗ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНА ЭТОГО ОСЛОЖНЕНИЯ
بی پاسخОксана Филиппова پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНА ПЛЕВРИТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخСветлана Никонова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНА ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخЛариса Хисматуллина پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНА РЕЦИДИВА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
بی پاسخЮлия Кожевникова پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНА ЗА ПИЕЛОНЕФРИТА
بی پاسخНаташа Веселова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНА ПСОРИАЗА НА ГОЛОВЕ ФОТО
بی پاسخАнна Александрова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАТА ПРИЧИНА БЕСПЛОДИЯ У МУЖЧИН
بی پاسخАня Букина پرسید ۸ ماه پیش
۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИШЕЧНИК ПРИЧИНА ПРОСТАТИТА
بی پاسخНаташа Кашина پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦИСТИТА
بی پاسخНастя Шумилова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها