سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: принимать
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК ПРИНИМАТЬ ШИПОВНИК ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюда Красноперова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН И ФУРАГИН МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ С
بی پاسخЮлия Громова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕПАТРИН ДЛЯ ПЕЧЕНИ КАК ПРИНИМАТЬ
بی پاسخРания Абрамова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ ТРАВЯНОЙ СБОР ПРИНИМАТЬ ПРИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнна Громова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПРИНИМАТЬ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ АЛТ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخМарина Носова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРИНИМАТЬ ТАБЛЕТКИ АЛЛОХОЛ ОТ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Зимина پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ СТАТИНЫ ПРИ ГЕМАНГИОМЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЖанна Нечаева پرسید ۸ ماه پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРИНИМАТЬ ПОРОШОК РАСТОРОПШИ ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخСветлана Новикова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА ЧТО ПРИНИМАТЬ
بی پاسخЛилия Спиридонова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ МОЖНО ПРИНИМАТЬ
بی پاسخЛюдмила Галкина پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРИНИМАТЬ ЦИСТОН В ТАБЛЕТКАХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
بی پاسخНаташа Загидуллина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ КАКОЙ АНТИБИОТИК ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ВЗРОСЛЫМ
بی پاسخКсюша Миронова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ МЕТФОРМИН ПРИ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
بی پاسخЛариса Хамидуллина پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها