سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: правом
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ СЗАДИ В ПОЯСНИЦЕ ПОЧКИ
بی پاسخЕлена Власова پرسید ۹ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОЛИТ В ПРАВОМ БОКУ ПЕЧЕНЬ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخНика Степаненко پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ В ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ У МУЖЧИН
بی پاسخАлеся Бисерова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Макеева پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ И БОЛЬ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕ И
بی پاسخАлиса Калина پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЖА НА ПРАВОМ БОКУ БОЛИТ В РАЙОНЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخСвета Демидова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ И ТЕМПЕРАТУРА ПОЧКА
بی پاسخЕлена Потапова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕ ПОСТОЯННЫЕ БОЛИ В ПРАВОМ БОКУ ГДЕ ПОЧКА
بی پاسخНастюшка Лосева پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ БОЛИ ПРИ ПЕЧЕНИ И ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ
بی پاسخАнастасия Овчинникова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ МОЖЕТ ПЕЧЕНЬ БОЛЕТЬ
بی پاسخЕлена Скворцова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها