سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: правой
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИАГНОЗ МИКРОЛИТ В ПРАВОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخИнесса Нечаева پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ СПИНА ВЫШЕ ПОЧЕК С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
بی پاسخКарина Колесникова پرسید ۹ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ПРАВОЙ ПОЧКИ МКБ ۱۰ КОД
بی پاسخАнна Маликова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПОПЛАЗИЯ ПРАВОЙ ПОЧКИ КАК ЛЕЧИТЬ
بی پاسخЮля Аксенова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫЛЕЧИТЬ КИСТУ НА ПРАВОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخКристина Слесарчук پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОНЕФРОЗА ПРАВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخВика Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАРЕНХИМА ПРАВОЙ ПОЧКИ ЧТО ЭТО
بی پاسخЕлена Некрасова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлёна Демченко پرسید ۹ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СУБКАПСУЛЯРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخНастя Полякова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕР ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ ۱۴۶ ММ
بی پاسخСвета Котова پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕР КВР ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ НОРМА
بی پاسخЮля Алехина پرسید ۹ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТОЛЩИНА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ НОРМА
بی پاسخЕлена Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕКРОЗ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ ПРИЧИНА ЭТОГО ОСЛОЖНЕНИЯ
بی پاسخОксана Филиппова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ РАЗМЕРЫ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ДОЛЕЙ
بی پاسخГузалия Архипова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها