سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: портальной
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИАМЕТР ПОРТАЛЬНОЙ ВЕНЫ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Некрасова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСЛОЖНЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ И ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
بی پاسخФрося Соколова پرسید ۲ سال پیش
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها