سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Поможет
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ГЕПТРАЛ ПОМОЖЕТ ОТ ЦИРРОЗА
بی پاسخВалентина Руднева پرسید ۲ سال پیش
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКАЯ ТРАВА ПОМОЖЕТ ПОЧИСТИТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЮля Бурлакова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОМОЖЕТ МЕД ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Тимофеева پرسید ۲ سال پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОЖЕТ ЛИ ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ МЕТАСТАЗАХ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Жукова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОЖЕТ ПРИ ПРОСТАТЕ ВИАГРА
بی پاسخИрина Романова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОЖЕТ ЛИ НИСТАТИН ОТ ЦИСТИТА
بی پاسخРоза Козлова پرسید ۲ سال پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОЖЕТ ЛИ КОТЭРВИН ПРИ ЦИСТИТЕ
بی پاسخАнна Соломатина پرسید ۲ سال پیش • 
۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОМОЖЕТ ЛИ ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ ПРИ ЦИСТИТЕ
بی پاسخЯна Сомова پرسید ۲ سال پیش
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها