سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: побочные
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УТРОЖЕСТАН ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПЕЧЕНЬ
بی پاسخГалина Беликова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА С ПЕГАСИСОМ
بی پاسخКатя Калинина پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА С
بی پاسخЛола Краснова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАМОЛ УНО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
بی پاسخНаталия Гусева پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها