سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: питаться
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КОГДА ПЕЧЕНЬ БОЛЕН ЧЕМ ПИТАТЬСЯ
بی پاسخОля Бронникова پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПИТАТЬСЯ ПРИ СТЕАТОЗЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Панкратова پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПИТАТЬСЯ БОЛЬНЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
بی پاسخКристина Васина پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها