سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: питания
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ТАБЛИЦА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОЧЕК
بی پاسخЛариса Симонова پرسید ۹ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
بی پاسخЕкатерина Иващенко پرسید ۹ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخГалина Щербина پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخКатя Петрова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЯ КОГДА БОЛИТ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЛюба Золотова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РЕЖИМ ПИТАНИЯ
بی پاسخЛюда Ломакина پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЦИОНЫ ПИТАНИЯ ПРИ РАКЕ ПРОСТАТЫ
بی پاسخЛена Грачева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها