سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: перед
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖНО ЛИ ЗАВТРАКАТЬ ПЕРЕД КТ ПОЧЕК
بی پاسخАнна Родионова پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД УЗИ ПЕЧЕНИ ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
بی پاسخИриска Черкашина پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД КТ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЕкатерина Филимонова پرسید ۹ ماه پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК НУЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ ПЕРЕД УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخЛера Сидорова پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД УЗИ ПОЧЕК ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
بی پاسخЕкатерина Фролова پرسید ۹ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД РЕНТГЕНОМ ПОЧЕК С КОНТРАСТОМ
بی پاسخЮлия Горбунова پرسید ۹ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧИСТКА ПРЯМОЙ КИШКИ ПЕРЕД УЗИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخЮля Кожевникова پرسید ۸ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ МОЧИТЬСЯ ПЕРЕД СДАЧЕЙ СЕКРЕТА ПРОСТАТЫ
بی پاسخЕлена Золотухина پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЗАВТРАКАТЬ ПЕРЕД ТРУЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخНата Арзуманян پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها