سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: отказа
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ КАШЛЯ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
بی پاسخНастя Дроздова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ОТЗЫВЫ
بی پاسخМарина Гимадиева پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАШЕЛЬ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخЛюдмила Тихонова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
بی پاسخАлия Гимаева پرسید ۶ ماه پیش • 
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
۷ ДНЕЙ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
بی پاسخКсюха Каримова پرسید ۶ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛЕГКИЕ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
بی پاسخВаля Комарова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ОЩУЩАЮТСЯ ЭФФЕКТЫ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ЧЕРЕЗ ۲۰ МИНУТ
بی پاسخАлена Логинова پرسید ۶ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
Я ПОХУДЕЛА ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
بی پاسخПолина Кудрявцева پرسید ۶ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УПАЛО ЗРЕНИЕ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
بی پاسخАнна Малахова پرسید ۶ ماه پیش
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها