سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: остром
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخКатерина Седова پرسید ۲ سال پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕЧНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخВиктория Козлова پرسید ۲ سال پیش
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ВЗРОСЛЫХ
بی پاسخАнастасия Ситникова پرسید ۲ سال پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها